מצלמות אבטחה לבית

כיצד למנוע פריצות לבתים

פריצה למתחם ביתי נחשבת לאחד הפשעים היותר נפוצים ברמה העולמית והיא שונה במהותה מפשעים כמו שוד או רצח. פריצה לבית נעשית, בדרך כלל, ללא עימות עם הדיירים אך עדיין ישנה פגיעה חמורה במרחב הפרטי והרגשת חילול עצומה. מניעה מוחלטת של גניבות בתוך בתים היא בלתי אפשרית, אך ניתנת לצמצום מובהק בעזרת הבנה עמוקה יותר של מאפייני פריצה והיכולת להתגוננות מפניהם.

המשך »